O nama

SELECT COMPANY firma je osnovana 08.05.2007. godine. U početku, sa svega 3 radnika, imali smo viziju da svojim poslovanjem u oblasti trgovine i pružanja usluga postanemo lider u regionu. da bi došli do cilja, uloženo je mnogo truda i sredstava.

Proširen je magacinski prostor, obnovljen i modernizovan vozni park, savremena oprema, računari i informacioni sistemi, a sve zarad efikasnijeg poslovanja. Razvoj poslovanja iziskuje stalnu potrebu za novim kadrovima tako da se broj zaposlenih u kontinuitetu povećavao.

Sertifikati

Poslovanje naše firme je usklađeno sa zahtevima međunarodnog standarda, u cilju bolje organizacije poslovanja i zaštite naših potrošača što se ogleda kroz dugogodišnju primenu HACCP sistema od 22.02.2012. godine.

Svojom dugogodišnjom orijentacijom ka unapredjenju kvaliteta rada, funkcionisanja preduzeća i bezbednosti gotovih proizvoda, posebna pažnja se poklanja izboru i edukaciji kadrova sa akcentom na zapošljavanja mladih obrazovanih osoba.

  

Primenom principa HACCP-a u prijemu, skladištenju I distribuciji, cilj su nam zdravstveno ispravni, bezbedni proizvodi, bez reklamacija potrošača i opoziva proizvoda.

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) je sistem bezbednosti hrane koji se zasniva na analizi i kontroli potencijalnih bioloških/mikrobioloških, hemijskih i fizičkih opasnosti kojima su izložene sirovine, mogućih opasnosti pri rukovanju, proizvodnji, distribuciji i konzumiranju krajnjeg proizvoda.

HACCP sistem je prilagođen svim vrstama prehrambenih proizvoda i svim vrstama proizvodnje i rukovanja hranom.

Pomoću HACCP sistema identifikuju se i kontrolišu zdravstvene opasnosti koje predstavljaju naročito visok rizik za bezbednost hrane.

Za pomoć pri inplementaciji HACCP sistema možete kontaktirati našeg tehnologa  Zorana Opačića , telefon 063 30 55 62, ili putem maila o.quality@yahoo.com

Reference

Online naručivanje

Pogledajte spisak svih artikala koji su u ponudi naručite direktno preko online narudžbenice.

Naruči