Podrška na terenu

Distributeri smo Ireks-a. Naši terenski radnici obučeni su da, u saradnji sa Ireks-om, pružimo najbolju moguću podršku našim klijentima. Članovi tima nisu dostupni samo putem telefona, nego i na licu mesta. Oni su stalno prisutni i uvek spremni da pruže potrebnu podršku kupcu.

Online naručivanje

Pogledajte spisak svih artikala koji su u ponudi naručite direktno preko online narudžbenice.

Naruči